Contacteu amb nosaltres:   93 543 72 54 | 977 525 515 | Formulari de contacte

Laser/LED

Els projectors de LED tenen com a principals característiques:

  • Màxima durada de la làmpada de fins a 50.000 hores enfront de les 6.000 hores dels projectors convencionals
  • Encès ràpid
  • No hi ha risc en desplaçar el projector encès, al contrari que els projectors de mercuri que no permeten la mobilitat amb el producte encès.
  • Menor consum, un projector de led consumeix fins a 10 vegades menys que un projector convencional. Permet economitzar el consum en cada projecció.